vrijdag 15 augustus 2014

Kast krijgt nieuw leven

Een oud kastje dat vroeger nog in onze kinderkamer gediend heeft, stond al jaren te verkommeren en nutteloos te wezen op zolder.
Deze vakantie ging ik aan de slag met verfborstel en verf om de kast op te frissen en vanaf volgend schooljaar krijgt het een nieuw leven in mijn klas.
Ik ben er alvast heel tevreden over, hopelijk de kindjes ook!

Voor
en na!


Klasafspraken

De klasafspraken voor bij het begin van het schooljaar werden ook gemaakt in het thema van de klas. Met afbeeldingen van Leendert Jan Vis dus!Stilteteken

Wanneer je in een klas stilte probeert te verkrijgen door zelf boven het lawaai trachten uit te komen, creëer je soms het omgekeerde effect.

Tijdens muzolessen (waar het soms wel al wat rumoeriger is), groepswerken, ... gebruik ik het stilteteken om de klas weer rustig en stil te krijgen.
Als leerkracht maak je deze afspraak bij het begin van het schooljaar. Wanneer de leerkracht de rechterhand in de lucht steekt, dan is dit het stilteteken. De leerlingen leggen dan hun materiaal neer en steken ook de rechterhand in de lucht en maken het stil. Het voordeel is dat je niet hoeft te roepen, dat je ook zelf stil bent waardoor je de stilte stimuleert en dat leerlingen elkaar met een teken erop kunnen wijzen dat de juf graag de aandacht wil.

Om deze afspraak visueel te maken, heb ik een kleine poster gemaakt die ik bij het begin van het schooljaar aan het bord zal hangen en met de leerlingen zal bespreken.


Differentiatie via de werkwinkel

Bij het rond kijken op Pinterest en blogs vond ik deze vakantie informatie over een werkwinkel in de klas.
Deze informatie vind je hier en hier.

De werkwinkel is een soort 'winkeltje' in de klas waar leerlingen extra taakjes, opdrachten, spelletjes, ... kunnen 'kopen' wanneer ze klaar zijn met hun klaswerk. Je kan als leerkracht kiezen wanneer je de winkel opent op sluit. Je kiest ook zelf welke soorten taken je aanbiedt en of je de leerlingen ook effectief zakgeld geeft om de taken te kopen. Leerlingen kunnen ook inspraak hebben in de werkwinkel.
Via de werkwinkel realiseer je tempodifferentiatie, niveaudifferentiatie (wanneer je ook werkbladen volgens een verschillende moeilijkheidsgraad aanbiedt) en interessedifferentiatie. Ook ter remediëring kan dit zeker en vast een handig werkmiddel zijn.

Ik ga de werkwinkel voor het eerst het komende schooljaar uitproberen. In de werkwinkel staan er bij mij moet- en magtaken. Er worden ook afspraken gemaakt hoeveel moetjes de leerlingen per week zeker moeten hebben. Ze registreren hun gemaakte taken op hun klantenkaart. Ik ga ook wekelijks een vast lesuurtje voorzien om in de werkwinkel te werken, zodat niet enkel de vluggerds hiermee aan de slag kunnen.

Voorblad voor het mapje waarin de klantenkaart en de werkblaadjes zullen komen.

Afsprakenblad

Registratie via klantenkaart
Hoe de werkwinkel in mijn klas er concreet zal uitzien, dat zullen de komende 2 weken nog moeten uitwijzen! :-)

To do: Een nieuw schooljaar voorbereiden

De voorbije 2 schooljaren werkte ik reeds in teamteachingverband in 2 klassen (het ging telkens om een grote klasgroep en in de klas waren er dus steeds tegelijkertijd 2 leerkrachten aanwezig) en had ik aanvullend nog een halftijdse job in een klas in een andere school. Nog nooit eerder moest ik dus zelf een klas opstarten.

Volgend schooljaar start ik voor het eerst in mijn 'eigen' klasje. De voorbereidingen die je op deze blog zal vinden zijn grotendeels gericht op het derde leerjaar, maar kunnen ook bruikbaar zijn in andere leerjaren.

De voorbije vakantie hield ik me dus bezig met het voorbereidende werk voor een nieuwe klas.
Wat stond er zoal op mijn to do-lijstje deze vakantie?

Klasorganisatie:
- nadenken over een eventueel klasthema (bij mij wordt het een klas geïnspireerd door Leendert Jan Vis)
- klasafspraken maken
- een bundel met uitleg over de klaswerking (voor als je ooit vervangen moet worden en ter info in je agenda)
- nadenken over hoe je differentiatie zal organiseren
- welke klastaken wil je door de leerlingen laten doen?
- hoe vier ik verjaardagen in de klas?
- hoe motiveer en beloon ik mijn leerlingen?

Materialen maken:
- kalender met belangrijkste gebeurtenissen per maand
- verjaardagskalender + materiaal om de verjaardagen te vieren
- takenbord
- wandplaten met hoofdletters + wandplaten voor schrijven (ligging schrift, pengreep, zithouding)
- concreet materiaal voor wiskunde: magnetisch MAB-materiaal, euromunten en biljetten, ...
- een vast honderdveld maken
- wandplaten spelling: spellingsregels
- differentiatiemateriaal (bij mij is dit een werkwinkel uitwerken)
- thema's wereldoriëntatie zichtbaar maken in de klas
- wandplaten taal: 9 vragen van het taal-model, stappenplannen bij lezen/schrijven/luisteren en spreken, het alfabet, ...
- wandplaten wiskunde

Andere voorbereidingen:
- jaarplannen maken
- agenda opstellen
- lessenrooster puzzelen
- een yurls-pagina ontwerpen om te gebruiken in de ICT-lessen

De laatste 2 weken ga ik mij bezig houden met de inrichting van mijn klasje. De verfwerken zijn net voorbij en het bord, de lessenaars en de stoelen worden geleverd.
Genoeg te doen gehad dus deze vakantie!Wat doet een leerkracht in de vakantie?

"Wat doet een leerkracht in de vakantie?"
"Die leerkrachten hebben klagen, 2 maanden zomervakantie!"
"We zijn al half augustus, ge moogt er ook weer bijna aan beginnen!"

Zinnen die alle leerkrachten onder ons ongetwijfeld al ontelbare keren moeten horen hebben. Waarbij wij dan telkens onszelf proberen verdedigen dat we na onze werkuren ook nog heel wat uurtjes moeten voorbereiden. Of dat we onze vakantie goed kunnen gebruiken om onze klas klaar te stomen.
En na een tijdje geven we het dan gewoon op, laten we hen zeggen, proberen er een lachje uit te brengen en bedenken we gewoon dat we zelf meer dan genoeg weten dat het onderwijs niet steeds rozengeur en maneschijn is, dat we heel veel tijd in onze job stoppen, maar dat we wel heel veel voldoening uit onze job halen en met plezier voor de klas staan!

Deze blog werd gemaakt om toch eens aan alle mensen (die dergelijke zinnen uitspreken) te tonen wat een leerkracht zoal doet en maakt in de vakantie en na de werkuren. Maar bovenal om alle ideeën met andere leerkrachten uit te wisselen, zodat zij misschien toch wat tijd besparen in de voorbereidingen en hier inspiratie kunnen opdoen.

Een grote inspiratie voor mijzelf was de blog 'Gietjes Corner', die je kan bezoeken op volgende link: Gietjes Corner
Haar invloed zal dan ook op mijn blog toch wel te merken zijn.

Alvast veel kijk-, lees- en inspireerplezier op deze blog.
En voor alle leerkrachten: Wij weten beter! ;-)