vrijdag 15 augustus 2014

Stilteteken

Wanneer je in een klas stilte probeert te verkrijgen door zelf boven het lawaai trachten uit te komen, creëer je soms het omgekeerde effect.

Tijdens muzolessen (waar het soms wel al wat rumoeriger is), groepswerken, ... gebruik ik het stilteteken om de klas weer rustig en stil te krijgen.
Als leerkracht maak je deze afspraak bij het begin van het schooljaar. Wanneer de leerkracht de rechterhand in de lucht steekt, dan is dit het stilteteken. De leerlingen leggen dan hun materiaal neer en steken ook de rechterhand in de lucht en maken het stil. Het voordeel is dat je niet hoeft te roepen, dat je ook zelf stil bent waardoor je de stilte stimuleert en dat leerlingen elkaar met een teken erop kunnen wijzen dat de juf graag de aandacht wil.

Om deze afspraak visueel te maken, heb ik een kleine poster gemaakt die ik bij het begin van het schooljaar aan het bord zal hangen en met de leerlingen zal bespreken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten